Darwin og prostitution

Opinion af Paul Lyngbye & Erik Hansen-Hansen Bragt i Weekendavisen d. 6.3. 2009

Kvinden – for ung og for smuk til at dø – ligger bundet til jernbaneskinnerne. Hendes mund er vidt åben og hun skriger i nød, mens toget bruser nærmere og nærmere … Tilsvarende billeder dukker op, når ordene prostitution og kvindehandel står på banneret.

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag og Darwin-året er det relevant at se nærmere på prostitution og kvindekamp i et evolutionært perspektiv, der kan medvirke til at forklare bagvedliggende mekanismer.

Kampfronten står aktuelt ved mændene. Det er den mandlige seksualitet, det er galt med. Den er skyld i krænkelser og kvindeundertrykkelse. Den skal straffes, kriminaliseres og omprogrammeres. Mænds sexbegær skal inddæmmes gennem statsforbud for at redde de kvindelige ofre.

I forhold til prostitutionsmoralisme, skyld og straf er der sket et historisk skift. For ca. 100 år siden tordnede borgerskabet mod de syndige skøger, der lokkede (ægte-) mændene i moralsk fordærv. Kilden til løsagtigheden var de prostituerede kvinder, mente man. De skulle kontrolleres og kriminaliseres. I dag er tiderne skiftet. Det er lykkedes 1970ernes kvindebevægelse at lokalisere kilden til prostitution: Den mandlige kønsdrift. ”Prostitution begynder med en liderlig mand”, lyder et slagord. Tidligere tiders højre-religiøse moralisme har nu fået følgeskab af venstrefløjs-feminismen. I Folketinget enes stærke kvinder på tværs af partiskel om, at prostitution er et socialt problem, der bør udryddes, bl.a. ved at afrette mænds lyster.

Hvad er prostitution set med evolutionære briller? For at kunne svare på det, er det nødvendigt at se på de seksuelle strategier hanner og hunner i pattedyrsarten bruger. Strategierne er bestemt af den såkaldte forældreinvestering, idet det køn, der foretager den største investering, er begærsobjektet for det andet køn og derfor besidder vælgerrollen. Kvinden producerer ca. eet kostbart æg pr. måned i ca. 30 år, manden adskillige millioner sædceller hver time livet igennem. Dertil kommer, at det i meste af menneskehedens historie var farligt for en kvinde at være gravid, endnu farligere at føde og at børnene var sårbare i mange år. Da kvinden således har haft den største forældreinvestering, er det kvindens parringsvalg, der har drevet den menneskelige evolution. Nutidens mennesker er efterkommere af kvinder, der udviste ’rettidig omhu’ før de indlod sig seksuelt med mænd. Kvinder, der havde sex uden at vurdere partneren særlig nøje, fik afkom, der overlevede sjældnere.

Ifølge Darwin er det seksuel selektion i parringsvalget, der hurtigere og mere effektivt driver evolutionen end den naturlige selektion. I menneskearten vil en  hun ønske at parre sig og få afkom med en han, der viser tegn på gode gener og ressourcer, bl.a. styrke til at beskytte hunnen og afkommet, jagtevne, omsorg m.m.. En han vil ønske at parre sig med en hun, der viser tegn på fødedygtighed, bl.a. ungdom og glat hud. Kampen om bedst mulig parringspartner er derfor en kamp indenfor kønnene. Kvinder konkurrerer mod kvinder om at sikre sig de mest ressourcestærke mænd, og mænd kæmper mod andre mænd for at sikre sig de mest attraktive kvinder, jfr. slagsmålene udenfor forsamlingshuse og diskoteker. Kampen mellem kønnene skyldes forskellige strategier mht. at sikre sig videreførelsen af egne gener. En mand øger sin sandsynlighed for levedygtigt afkom ved at parre sig med mange kvinder. En kvinde øger sandsynligheden for, at hun selv og børnene overlever, hvis hun kan bevare adgangen til mandens ressourcer ved at fastholde hans seksuelle interesse. Forståelsen af prostitution er derfor ret enkel: Den prostituerede kvinde lever af mandens forplantningsdrift der søger seksuelt samvær med mange kvinder. Den evolutionære synsvinkel er relevant, fordi menneskets basale parringsinstinkt formentlig ikke har ændret sig i de sidste ca. 70.000 år. Desuden må et retvisende billede af mennesket ses i sammenhæng med de øvrige levende organismer på Jorden, f.eks. dyr og planter. Ikke som en blank tavle, der kan omskrives eller dikteres på, alt efter samfundsmæssigt forgodtbefindende.

I et parforhold ser kvinden andre kvinder, der vækker mandens seksuelle interesse, som trusler, fordi de potentielt eller reelt fjerner nogle af de ressourcer hun mener at have fået monopol på. ”Det er vores husholdningspenge de tager”, sagde den næstkommanderende på Reden, (førende i lobbyvirksomhed for kriminalisering) i en TV-debat for nogle år siden. Den vrede anklage var rettet direkte mod mænd, men retter sig – indirekte – også mod de kvinder (prostituerede), der tager noget fra borgerskabets kvinder ved at tilbyde seksuelle ydelser uden andre forpligtelser end kontant betaling. Det er både penge og magt i par-relationen der går fra kvinden i det etablerede parforhold. Halvdelen af de prostitueredes kunder er (ægte-)mænd. Fra sexologisk og terapeutisk praksis er det kendt, at nogle kvinder bevidst styrer manden i parforholdet ved at lukke op eller i for adgangen til seksuelt samkvem. Rækkevidden af det middel til magt, kontrol og afpresning til gengæld for opmærksomhed, varer og tjenesteydelser, som kvinder således råder over, kan man billedligt sammenligne med situationen for de frysende befolkninger i Øst-Europa, da Rusland for nogle måneder siden lukkede forsyningen af gas-olie energi til dem.

En kvindelig norsk forsker har betegnet mænd som ”den seksuelle slavestand”, fordi de biologisk er programmeret til at søge forplantning med unge, kønne fødedygtige kvinder for enhver pris, såvel for liv, som for status.  Jfr. risikoen for præsident Bill Clinton, da han indlod sig med den unge erhvervspraktikant Monica Lewinsky. Det er på tide, at mænd bliver bevidste om deres slave-status og ikke lader sig forføre af den sirenesang, der vil smigre dem med, at de er ædle riddere. Stærke, handlekraftige helte, der kommer kvinden på jernbaneskinnerne til undsætning. Det komplicerer sagen for mændene, at de systematisk i dag bliver misinformeret af magtfulde aktører på feltet, der ønsker at pleje egne politiske og økonomiske interesser. De kvinder, mændene gerne vil bryste sig af at gøre noget for, er ikke handlede, de er handlende, mere end 95% af dem. Kvinderne søger at skaffe sig selv og deres familier et bedre liv og flere ressourcer. De prostituerede ønsker respekt og anerkendelse for deres agency. De er vrede over den klientgørelse og udnyttelse, de bliver udsat for af diverse organisationer i bekymringsindustrien. Her tjenes i offentligt og EU- regi store penge. ”En offerhistorie er mægtig god til fundraising”, som det hedder i de kredse.

I Darwin-året må fornuften træde i karakter mod politisk og religiøs fundamentalisme. Fornuftige danskere må tage afstand fra propagandaen om at indføre en lovgivning, der sigter mod at stemple mandlig seksualitet som forbryderisk. Tanken om med et slag at gøre  350.000 danskere kriminelle (5 mill. danskere, halvdelen heraf mænd, hvoraf 14% har besøgt prostitueret), er fuldstændig grotesk. Der er også grund til at ranke ryggen og sige nej til den afpresning, der foregår. Såvel i det offentlige, politiske rum som privat i politikeres og andres parforhold. Man hjælper ikke de prostituerede som trænger til hjælp ved at kriminalisere deres kunder.  Tværtimod. Man stigmatiserer og marginaliserer dem blot yderligere.

”Kvindekamp er klassekamp” sagde man i 1970erne. Vores påstand er, at mens borgerskabets kvinder i forrige århundrede rettede det moralske skyts og kampen om pengene direkte mod de prostituerede, så bekæmper nutidens herskende klasse af privilegerede, veluddannede kvinder de prostituerede kvinder indirekte ved at rette skytset mod mændene og den ’forbryderiske’ mandlige seksualitet. På Kvindernes Kampdag i år står kampen kvinde mod kvinde: Dem, der har politisk magt og er kommet på Finansloven, overfor dem, der ikke har.

Paul Lyngbye er cand. mag. i psykologi og kommunikation. Har udgivet  Mænd der betaler kvinder på Roskilde Universitetsforlag (2000) og bl.a. arbejdet som par- og psykoterapeut.
Erik Hansen-Hansen er forskningsadjunkt og Ph.d.