Ældresagen bragte i medlemsbladet “Nu” nr. 2/08 en stærkt fejlbehæftet og fordomsfyldt artikel og leder om prostitution

Seksualpolitisk Forum har klaget over dette, og fået et meget forkortet læserbrev trykt i “Nu” nr. 4/08.