8. marts har i de sidste år været markeret af en mere synlig og dominerende event, nemlig 8. Marts Initiativet

8. marts har i de sidste år været markeret af en mere synlig og dominerende event, nemlig 8. Marts Initiativet, som har til formål at markere sin indædte modstand mod sexkøb og i det hele taget en modstand mod prostitution. Min fagforening, Jordemoderforeningen, er med i dette initiativ. Min fagforening har aldrig spurgt mig, om jeg vil give støttekroner til at råbe ud over landet, at der er nogle kvinder, hvis arbejde skal forbydes, fordi nogle synes, det er moralsk forkert, at kvinder selv bestemmer over deres sexliv. Mine hårdt tjente penge bruges altså også til at forskelsbehandle en gruppe kvinder, bare fordi man ikke kan lide deres arbejde …
– Karen West, jordemoder og socialdemokrat; Fri mig for at støtte prostitutionsforbud