Temaer

På denne side finder du Seksualpolitisk Forums analyser og forslag i forbindelse med en række aktuelle temaer. Siden vil jævnligt blive opdateret.


Straffelovrådets betænkning om prostitution
Straffelovrådets rapport har kritisk gennemgået prostitutionspolitik, med fokus på forslaget om et forbud mod sexkøb, og set på effekterne af et sådant forbud i andre lande. Her er et uddrag af dets analyser og anbefalinger ...


Holland - en mislykket lovreform
Holland har de sidste 10 år skabt en halv legalisering af sexarbejde, med en del problemer til følge. Men myter om, at Holland skulle være blevet en ”magnet for trafficking”, er vildt overdrevne. Faktisk ser lovgivningen ikke ud til at have ændret på antallet af prostituerede ...


Norge efter Sexkøbsloven
Efter at Norge har kriminaliseret sexkøb, er forholdet for de prostituerede blevet væsentligt værre, mens der ikke er dokumentation for, at omfanget af prostitution er faldet. I stedet er den gået under jorden. Læs dokumentationen ...


Sverige efter sexkøbsloven
Der er mange og alvorlige negative effekter af Sveriges forbud mod købesex. Her bringer vi en række eksempler, med masser af dokumentation ...


Forslag til dansk prostitutionslovgivning
Seksualpolitisk Forum har udarbejdet en række forslag til lovgivning på prostitutions-området. Læs mere om afkriminalisering, nytænkende sociale tiltag, kontrol med bordeller og bedre tilbud til traffickingofre ...


Trafficking
Menneskehandel bør bekæmpes med alle midler, men den danske debat om trafficking bygger på myter, manipulationer og voldsomme overdrivelser ...


Identifikation af trafficking-ofre
Hvordan skelner og definerer myndighederne mellem, hvem som er traffickede/handlede og hvem som er migrant arbejdskraft? Her er en gennemgang af ILO og Europakommissionens indikator-liste, sammenlignet med den danske.


New Zealand: Succesfuld afkriminalisering
I New Zealand afkriminaliserede man i 2003 prostitution. Man fjernede alle diskriminerende love og sidestillede prostitution og andet sexarbejde med andre erhverv ved indførelsen af "The Prostitution Law Reform Act".  Læs mere ...


KFUK-Redens fordomme og misinformation
KFUK-Redens oplysningsmateriale er både manipulerende, misvisende og nedgørende. Denne stigmatisering kan i følge psykologer være skadevirkende for sexarbejderne, og støder potentielle klienter væk fra Redens sociale arbejde. Her er nogle eksempler ...


Klage til ombudsmanden over "Hvem Betaler Prisen"
Seksualpolitisk Forum har desværre set sig nødsaget til at klage til Ombudsmanden over det statslige "Servicestyrelsen". De har lavet kampagnen er fyldt med grove fordomme, fejlagtige påstande og nedgørende udtalelser om sexarbejdere ...


JBS-sagen
Er erotiske annoncer virkelig neværdigende for kvinder og kan man ikke skelne mellem erotik og virkelighed? Seksualpolitisk Forum har klaget over forbrugerombudsmandens udtalelse om JBS-sagen.


Sex-Kanonen
Det seksuelle område er under stadig forandring og det meste er til det bedre. Sex er ikke det samme som før. Her vil vi lystne og lystige tage ti ting frem vi mener der er grund til at kende og glæde sig over. En kanon med ti skud for den danske sex-kultur ...